ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN VÀ TRA CỨU TIẾP NHẬN/ KHÁM BỆNH:

1. ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

2. TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

3. XEM SỐ THỨ TỰ ĐANG TIẾP NHẬN

Quầy Tiếp Nhận Ascending
Số Thứ Tự Đang Tiếp Nhận 
Quầy Số 1B45
Quầy Số 2B38
Quầy Số 3B47
Quầy Số 4B43
Quầy Số 5V48

4. TRA CỨU DANH SÁCH KHÁM BỆNH

Chọn Phòng Khám:
Đang Khám: 0010 - VĂN THỊ CÔI
x
STT 
Họ Tên Người Khám 
Trạng Thái 
0012TRẦN QUỐC TÚMời Vào Phòng
0013NGUYỄN SINH TỪChuẩn Bị
0014VÕ TÁM 
0015NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRINH 
0016NGUYỄN THỊ THỦY 
0017NGUYỄN THỊ HÀ 
0018PHAN THỊ LAM 
0019HỒ CÔNG BẢO 
0020HỒ VĂN BẠO (ƯU TIÊN)