ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN VÀ TRA CỨU TIẾP NHẬN/ KHÁM BỆNH:

1. ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

2. TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

3. XEM SỐ THỨ TỰ ĐANG TIẾP NHẬN

Quầy Tiếp Nhận Ascending
Số Thứ Tự Đang Tiếp Nhận 
Quầy Số 1U23
Quầy Số 2B86
Quầy Số 3V53
Quầy Số 4B88
Quầy Số 5 

4. TRA CỨU DANH SÁCH KHÁM BỆNH

Chọn Phòng Khám:
Đang Khám: 0014 - NGUYỄN THỊ THANH TRÀ
x
STT 
Họ Tên Người Khám 
Trạng Thái 
0015NGUYỄN VĂN PHÚCMời Vào Phòng