ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN VÀ TRA CỨU TIẾP NHẬN/ KHÁM BỆNH:

1. ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

2. TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

3. XEM SỐ THỨ TỰ ĐANG TIẾP NHẬN

Quầy Tiếp Nhận Ascending
Số Thứ Tự Đang Tiếp Nhận 
Quầy Số 1 
Quầy Số 2 
Quầy Số 3 
Quầy Số 4 
Quầy Số 5 

4. TRA CỨU DANH SÁCH KHÁM BỆNH

Chọn Phòng Khám:
Đang Khám:
x
STT 
Họ Tên Người Khám 
Trạng Thái 
Không còn người bệnh trong hàng chờ