ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN VÀ TRA CỨU TIẾP NHẬN/ KHÁM BỆNH:

1. ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

2. TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

3. XEM SỐ THỨ TỰ ĐANG TIẾP NHẬN

Quầy Tiếp Nhận Ascending
Số Thứ Tự Đang Tiếp Nhận 
Quầy Số 1V90
Quầy Số 2 
Quầy Số 3B35
Quầy Số 4V88
Quầy Số 5 

4. TRA CỨU DANH SÁCH KHÁM BỆNH

Chọn Phòng Khám:
Đang Khám: 0011 - TRẦN THỊ LAN
x
STT 
Họ Tên Người Khám 
Trạng Thái 
0012TRƯƠNG QUANG KHÁNHMời Vào Phòng
0014TRẦN VĂN NHUNGChuẩn Bị
0015TRẦN NGỌC VŨ 
0016TRẦN VĂN CHÂU 
0017ĐOÀN THỊ XUÂN