KHAI BÁO Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG

(Phiếu khai báo y tế chỉ có giá trị trong vòng 48 tiếng trước ngày tái khám)

ĐỐI TƯỢNG KHAI BÁO:
*
*
v
*
*
Giới Tính:
Bạn có Sốt không?
Bạn có Ho không?
Bạn có Khó Thở không?
Bạn có Viêm Phổi không?
Triệu chứng khác (Nếu có)?
Bạn có đến,đi,ở,về từ vùng dịch tễ trong vòng 14 ngày?
Bạn có tiếp xúc với các trường hợp bệnh xác định hoặc nghi ngờ co SARS-COV-2 trong vòng 14 ngày?
Bạn đã được cách ly Y Tế chưa?
Thời gian cách ly (nếu có)?
Bạn đã được làm xét nghiệm COVID-19 chưa?
Số lần xét nghiệm COVID-19 (nếu có)?
Kết quả lần xét nghiệm COVID-19 gần nhất (nếu có)?
Mã Xác Thực:
Captcha image
Show another codeThay đổi mã khác
Tiếp Theo